Obsah

Vážení spoluobčané,

předkládám Vám přehled zrealizovaných projektů v obci Jiřice za volební období 2018  - 2022.

V tomto období byly zrealizovány tyto projekty:

 • zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jiřice – úprava zastávek BUS na průtahu silnice II/272
 • revitalizace intravilánu zeleně v obci Jiřice  – I. etapa
 • úprava hráze odpadního koryta a břehů rybníka v obci Jiřice

 

 

Název projektu

 

Vlastní prostředky

 

Dotace

 

Celkové náklady

 • Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Jiřice – úprava zastávek BUS na průtahu silnice II/272 (SFDI)

 

1 942 662,27 Kč

1 066 203,00 Kč

3 008 865,27 Kč

Zastávky Středočeský kraj

     - 229 000,00 Kč

   229 000,00 Kč

Viz. řádek SFDI

 • Revitalizace intravilánu zeleně v obci Jiřice  – I. etapa

(OPŽP)

 

       865 748,55 Kč

     1 298 622,81 Kč

2 164 371,36 Kč

 • Úprava hráze, odpadního koryta a břehů rybníka v obci Jiřice

      (MZ)

 

 

 

 

   692 322,38 Kč

1 000 400,00 Kč

1 692 722,38 Kč

Celkem finanční prostředky

   3 271 733,20 Kč

3 594 225,81 Kč

6 865 959,01 Kč

 

Obec má schválenou dotaci od MMR na vybudování víceúčelového hřiště – I. etapa - stavba bude zahájena v říjnu 2022.

Celkové náklady: 2 246 345,- Kč

- dotace: 1 723 258,- Kč

- vlastní prostředky: 523 689,- Kč

Dále byly realizovány tyto akce:

 • oprava střechy požární zbrojnice
 • oprava pomníku padlých
 • položení zámkové dlažby pod separační nádoby na tříděný odpad

V současné době:

 • je rozpracován projekt na tlakovou kanalizaci v obci Jiřice
 • podaná žádost o dotaci na rekonstrukci pomníku padlým

Projekty, které se plánují:

 • zahájit a dokončit výstavbu tlakové kanalizace v obci Jiřice
 • II. etapu revitalizace intravilánu zeleně v obci Jiřice  (chodníky, altán s posezením)
 • II. etapa víceúčelové hřiště – vybudování objektu zázemí

 

Děkuji zastupitelstvu obce za spolupráci.

                                                                                           Miroslava Mičková

*************************************************************************************************************************

 

JIŘICE

___________________________

 

     Jak a proč byla obec založena nevíme, rovněž tak neznáme  její nejstarší počátky. První písemná zmínka o  "vsi Žiřiciech" pochází až z roku 1479. Samotná obec je však samozřejmě mnohem starší - četné archeologické prameny a nálezy naznačují, že zde bývala pravěká osada. Svědčí o tom vykopávky popelnic na místě u zvoničky a na místě, kde nyní stojí dům č.17. Bohužel, při vykopávkách byly nálezy rozbity a zůstaly jen jejich části, kde jsou uloženy  však nevíme. Více na historie (14.63 kB)

 

Mullerova mapa Čech

Část bývalého Kouřimského kraje z Mapy země České z r. 1720 od Jana Krištofa Müllera, c.k. rakouského setníka a inženýra. Jiřice tu jsou označeny jako Girschitz.