Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Jiřice
Jiřice na Nymbursku

Současnost

Obec Jiřice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním Obce Jiřice je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

Charakteristika území - občanská vybavenost

Katastrální území obce sousedí s katastry obcí Benátky nad Jizerou, Milovice, Lysá nad Labem a Předměřice nad Jizerou. Katastrální území tvoří zemědělská půda (360 ha), lesy (366 ha) a ostatní plocha (zástavba, zeleň v zástavbě, komunikace, hřiště, vodní plochy - 114 ha).

Územím obce neprotéká žádná řeka ani významnější potok. Dva bývalé kaly na okrajích obce byly přetvořeny v umělé rybníčky a zarybněny.

Obec sama leží na pokraji lesního komplexu bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice-Mladá, který byl však dlouhou dobu uzavřen a obyvatelům nepřístupný. Jeho existence vždy silně ovlivňovala život ve zdejší obci. Obec byla dokonce za II. světové války vysídlena a zničena (sloužila i jako střelnice) a v podstatě vznikla po roce 1945 znovu. Přesto, či právě proto, je její občanská vybavenost na nižší úrovni a obecní úřad ji nyní z malých finančních prostředků buduje od začátku. V obci je vybudována plynofikace i vodovod, kanalizace s ČOV je ve výhledu.

Přirozená spádovost obce Jiřice osciluje mezi městy Benátky nad Jizerou (převážně školy) a Lysá nad Labem (zdravotnictví, policie, nejbližší vyšší úřady), které jsou vzdáleny pouze 3 km (Benátky nad Jizerou) a 5 km (Lysá nad Labem). Vyšší úřady se nacházejí v městě Nymburk, pod který obec od r. 1960 správně spadá. Do všech tří uvedených měst existuje autobusové spojení. Nejbližší železniční zastávka je v Lysé nad Labem.

Obec má v podstatě ideální spojení na všechny "střediskové obce" v okolí i na Prahu a Mladou Boleslav, protože nejbližší sjezd na rychlostní komunikaci D10 Praha-Mladá Boleslav je vzdálen cca 2,5 km. I to by do budoucna mělo hrát významnou roli při budování bytové výstavby v obci.


Jiřicena Nymbursku
dekorace
nahoru