Obsah

Na základě směrnic GDPR platných od 25.5.2018 je z dané aktivity pořizován zvukový a obrazový záznam za účelem deklarace a propagace této akce

 

111

V sobotu 11.1.2020 od 17 hodin se konalo v sále Obecního domu v Jiřicích posezení se všemi, které zajímal program připravený pro tento den. Hlavně to bylo o rodu Thun Hohensteinů, jejichž členové - Leopold a Kristýna sídlili na zámku v Benátkách n.J. Měli hrobku v lesích poblíž Mladé, kterou později nechala paní hraběnka přemístit do Liblice. Je součástí historie našeho regionu a proto jsme připravili povídání s promítáním o jejich rodu.

Také jsme se dověděli o akcích  v obci v r.2018/2019 a plánovaných akcích do budoucna.

audiovizuální záznam