Obsah

Na základě směrnic GDPR platných od 25.5.2018 je z dané aktivity pořizován zvukový a obrazový záznam za účelem deklarace a propagace této akce.

Dětské OH

Obrazová prezentace

V sobotu 8.6. 2019 pořádala obec oslavy Dětského dne. Tentokát se konal v  duchu OH. Přesněji řečeno dětských OH. Počasí bylo krásné, svítilo sluníčko a děti se skvěle bavily. Byly pro ně připraveny různé disciplíny, hudba, občerstvení...Na zahájení se zapaloval i olympijský oheň  - prostě všechno jako na opravdových hrách. Organizátoři mohou být spokojeni - den se vydařil.

 

audiovizuální záznam