Obsah

 

Události v obci - prezentace

______________________________________________________________-

Na základě směrnic GDPR platných od 25.5.2018 je z dané aktivity pořizován zvukový a obrazový záznam za účelem deklarace a propagace této akce

 

***

 

Od roku 2015 jsou v této složce prezentovány akce, které se v obci uskutečnily. Většinou jde o prezentaci v PP, ale

v nedávné době i audiovizuální záznam.