Obsah

Blízké okolí

____________________________________________________

 V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

 Benátky nad Jizerou

 • jsou po silnici 1.třídy vzdálené cca 3 km. Ve městě je mnoho historických památek, revitalizovaný zámecký park, kterým vedou dlážděné cyklotrasy. 
 • Samotný park stojí za prohlídku - jsou tu krásné vzrostlé staré stromy, nově vybudované dřevěné lávky pro turisty . Prohlídka parku patří mezi nezapomenutelné zážitky.
 • Na zámeckém nádvoří můžete navštívit infocentrum, muzeum hraček, lapidárium, porozhlédnout se po okolí ze zámecké věže a v neposlední řadě se můžete podívat i do oblastního muzea umístěného v 2.patře zámku.
 •  V roce 2014 otevřelo město ve Starých Benátkách City Park, centrum pro volný čas, který je určen pro všechny věkové kategorie. Rodiny s dětmi, starší generaci, ale i pro mladé lidi a návštěvníky v produktivním věku                    
 • Více na  www.infocentrumbenatky.cz  

Milovice

 • Mezinárodní vojenský hřbitov
 • Pietní místo, kde je pochováno více než šest tisíc válečných zajatců, kteří prošli zajateckým táborem především v období 1. světového válečného konfliktu. Jsou zde pochováni Rusové, Poláci, Češi, Rakušané, Maďaři, Srbové, Lotyši, Litevci, Turci a v neposlední řadě Italové, kterých zde odpočívá celkem 5 276, což je vůbec nejvíce v České republice. Proto se také hřbitovu říká „italský“. Na začátku listopadu se zde každoročně koná slavnostní pamětní obřad za účasti zástupců Velvyslanectví Italské republiky v Praze, ministerstev obrany Itálie a České republiky a dalších civilních, vojenských a duchovních představitelů obou zemí a města Milovice.

 • Pro rodiny s dětmi je tu k dispozici tzv.Mirákulum - zábavný park pro děti.
 • Dalším přírodním unikátem severně od Milovic je přírodní rezervace Pod Benáteckým vrchem, kde má svůj domov čolek velký a řada vzácných živočišných i rostlinných druhů.
 • Více na http://www.mesto-milovice.cz

 Lysá nad Labem

 • Město se může pochlubit zámkem, ve kterém je v současnosti domov pro seniory.
  Více na webových stránkách http://iclysa.cz/
 • Ve městě je i pobočka státního archivu, kde můžete po předchozím objednání studovat příslušné dokumenty.
 • Více na  http://www.soapraha.cz/nymburk