Obsah

Zastupitelstvo obce

Starosta obce:   Miroslava Mičková
Místostarosta:          Ing. Miloš Dvořák
   
Zastupitelé obce: Mgr. Stanislava Fidlerová
  Vladimír Cerha
  Daniel Špaček
  Petr Vaněček
  Vladimír Husák
   
   
Výbory
 
Výbor finanční:  
Předseda:                                  Stanislava Fidlerová
členové:  Kristína Neumannová
  Petr Vaněček
   
Výbor kontrolní:  
Předseda:  Vladimír Husák
členové: Vladimír Cerha
  Daniel Špaček
 

 

 

Účetní:   
Kronikář: Patrik Cerha