Obsah

Zastupitelstvo obce

Starosta obce:   Miroslava Mičková
   
   
Zastupitelé obce: Miroslava Mičková
  Martin Dvořák
  Jana Carvová
  Ladislav Stránský
  Petr Vaněček
  Vladimír Cerha
  Ing.Josef Šimoňák
   
Výbory
 
Výbor finanční:  
Předseda: Petr Vaněček
členové:  Jana Carvová
  Hana Fidranská
   
Výbor kontrolní:  
Předseda:  Ing. Josef Šimoňák
členové: Ing. Miloš Dvořák
  Vladimír Cerha
   
Účetní:  Jana Trunecká
Kronikář: Patrik Cerha