Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední desku a e-podatelnu, která pomáhá občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a aktuální přehled o životě v obci.

Miroslava Mičková
starostka

 

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že končí 4leté volební období, rozhodla jsem předložit vám malou rekapitulaci.

Přebírala jsem OÚ, kde bylo na kontě cca 4 500 000 Kč. Nyní má obec na účtu 8 800 000 Kč.  Účetnictví bylo zařazeno do hodnocení „C“ – což znamená, že vykazovalo mnoho chyb. Nyní je účetnictví bez chyb a nedostatků.

Rozpočet obce na rok 2015 jsem musela okamžitě vypracovat a předložit ke schválení. Nebylo to pro mě jednoduché, protože odbornost s tím spojená byla pro mě neznámou.

Zjistila jsem, že obecní pozemky obhospodařuje zemědělská firma, se kterou nebyla uzavřena žádná smlouva o pronájmu. Vymohla jsem pro obec pronájem zpětně za 3 roky.

 

Následně bylo provedeno

Žádali jsem o dotaci na opravu „panelové komunikace“, kterou jsme nedostali a se zastupiteli obce jsme se dohodli, že ji opravíme z vlastního obecního rozpočtu.

Opraveny místní komunikace od dětského parku k lesu.

Opravený chodník od BUS zastávek do Jiřiček.

Myslím, že stojí za povšimnutí, jak je v obci opravena žulová komunikace, která probíhá naší vesnicí.

Vyčištění hřbitova od náletů a odstranění starých rozbitých hřbitovních pomníků, částečná oprava zdi, natření vrat.

Byla opravena fasáda budovy OÚ, natřen vážní domek a požární zbrojnice.

Opravena zídka kolem OÚ, natřeno oplocení, doplnění chybějících vrátek a pořízeno nové oplocení kolem zahrady.

Zrekonstruován sál OÚ.

Vyměněny staré vchodové dveře za nové.

Vybudovány nové kanceláře OÚ v přízemí budovy.

Přidána jedna linka PID dopravy – spojení Jiřice – Milovice – Nymburk.

Podařilo se dojednat s firmou VAK přeložení hydrantu (u požární zbrojnice) tak, aby nebyla zatížena par.č. 41/8 a další parcely, kterých se to týká.

Poštěstilo se nám také, že PS ČR naší hezké vesnici přidělila znak a vlajku.

Snažíme se dát do pořádku pozemky v katastru obce Jiřice.

 

Projekty, které se plánují

  • V současné době je zpracován projekt o revitalizaci dolního rybníka, kde budeme žádat o dotaci.
  • Druhý projekt je ve fázi rozpracovanosti a sice je to obnova BUS zastávek, přechod pro chodce. Také budeme žádat o dotaci.
  • Do třetice je vypracována krajinářská studie, jejíž první část je zpracována od BUS zastávek, okolo rybníka, prostor okolo kapličky, dětský park a náves. V obci bude obnoveno mnoho zeleně, včetně stromů.  Budeme opět žádat o dotaci.

                                     To je ve stručnosti rekapitulace práce, která zahrnuje jedno volební období.

 

Děkuji občanům, kteří mi pomohli, někdy i v obtížných situacích. Děkuji i zastupitelstvu obce za spolupráci. Na závěr chci podotknout, že svou práci jsem se snažila dělat svědomitě.

                                                                              

                                                                                                                                                       Miroslava Mičková

Informace

Obecní úřad upozorňuje občany, že povolení k rybolovu lze získat za 500,- Kč na rok v úředních hodinách na OÚ. 

Nová vyhláška o komunálním odpadu č.2/2015 ...zde ke stažení

Telefon na poruchové volání :
elektřina : 840 85 0860
plyn : 1234
voda : 840 111 111

 

Přímé autobusové spojení z Benátek do Nymburka přes Jiřice, Milovice, Straky a zpět od 26.března 2017. ...zde ke stažení

Věnujte pozornost změnám   v místních poplatcích !! ...zde ke stažení

Poplatky za obecní stroje a vývoz sutě ...zde ke stažení
 

Aktuálně

13.10.2018

V pondělí 15.10. v 18 hodin v Městské knihovně v Lysé nad Labem

Vývojové mezníky v životě dítěte a člověka. Přednáší Mgr.Stanislava Fiedlerová.

Detail Aktuality

08.10.2018

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Jiřice

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2018

Detail Aktuality

06.10.2018

Parlament 17.9.2018 - předávání obecních symbolů. Viz: Život v obci - Události v obci - Předání udělených obecních symbolů.

V pondělí 17.9.2018 se konalo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předávání znaků a vlajek některým obcím. JUDr. Vojtěch Filip slavnostně předal znak a vlajku pro obec Jiřice do rukou starostky.

Detail Aktuality

05.10.2018

Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 13.10.2018 12-12,30 hod

Nebezpečný odpad, elektrospotřebiče, pneumatiky

Detail Aktuality

05.10.2018

Propagační leták ke 200.výročí postavení Zvoničky v Jiřicích

O historii obce se stručně zmiňuje propagační leták, který vydal OÚ v Jiřicích u příležitosti 200.výročí postavení Zvoničky. Pro zájemce je k dispozici na OÚ.

Detail Aktuality