Obsah

Samospráva a správní členění po 2.sv.válce

Po 2.sv.válce, tedy od r.1945, byly Jiřice až do r.1964 samostatnou obcí. Měly svůj MNV (místní národní výbor) a své předsedy. V r.1964, kdy byla obec sloučena s Benáteckou Vruticí a Jiřice se staly osadou, byla samospráva společná a předsedové MNV byli z větší části z  Benátecké Vrutice. Až v roce 1992 se Jiřice osamostatnily a od té doby mají svého starostu. V příloze jsou uvedeni všichni předsedové MNV i starostové Jiřic až do současnosti a také historické správní členění Jiřic. Je tu uvedeno i zastupitelstvo po Sametové revoluci v r.1990 a 1992, kdy se obec osamostatnila. 

zde ke stažení (428.13 kB)