Obsah

Přihlášení k trvalému pobytu se provádí na obecním úřadě - evidenci obyvatel.

Potřebujete k němu tyto dokumenty:
• platný občanský průkaz
• pokud bydlíte ve vlastní nemovitosti, doklad o jejím vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce)
• pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat (nájemní smlouva, dohoda o ubytování)
• souhlas vlastníka nemovitosti (pronajímatele) osoby s vaším přihlášením k pobytu buď formou jeho podpisu do evidenční karty na OÚ nebo jeho písemný úředně ověřený souhlas.
Poté si vyplníte tiskopis k přihlášení a zaplatíte správní poplatek 50,- Kč.

Bližší informace poskytne:
obecní úřad - tel.: 325 575 469 
e-mail: urad@obecjirice.cz