Obsah

Rozhodnutí o přidělení čísla popisného vydává obecní úřad (nikoli stavební úřad) na základě předložení kolaudačního rozhodnutí stavby s doložkou o nabytí právní moci.

Bližší informace poskytne:

obecní úřad - tel.: 325 575 469 
e-mail:urad@obecjirice.cz