Obsah

Od 1.1.2012 již matriční úřady - matriky nejsou příslušné nabírat žádosti o občanský průkaz !!!


Žádost je možné podat u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu.
Fotografie není nutná, budete vyfoceni na příslušném úřadě.

 

K vydání občanského průkazu potřebujete:

• současný občanský průkaz
• v případě změny stavu donést úmrtní list manžela(lky), rozsudek o rozvodu, oddací list
• v případě změny trvalého pobytu předložit potvrzení o změně

O nový občanský průkaz se žádá do 15-ti dnů po nastání změn skutečností (uzavření sňatku, rozvodu, ovdovění, změny trvalého pobytu) a vyhotovení OP je zdarma.
V případě ZTRÁTY občanského průkazu je třeba předložit veškeré úřední doklady (rodný list, oddací list popř. i jiný doklad totožnosti např. cestovní pas),poplatek 100,- Kč.

Bližší informace poskytne:

obecní úřad - tel. 325 575 469 
e-mail: urad@obecjirice.cz