Obsah

O vydání nového cestovního dokladu lze požádat pouze u  obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu. (tj. MěÚ Lysá nad Labem, kde lze tento doklad také převzít.)


K vyhotovení cestovního pasu s biometrickými a nebiometrickými údaji potřebujete:

• platný občanský průkaz (vyfoceni budete na obecním úřadě obce s rozšířenou působností – v ceně pasu).
• neplatný cestovní pas ( v případě, že byl v minulosti občanovi vydán)
K vyhotovení cestovního pasu pro dítě do 15 let potřebujete:
• občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče), který je přítomen při podání žádosti
• občanský průkaz dítěte ( pokud jej nevlastní předkládá rodný list)
• neplatný cestovní pas (v případě, že byl v minulosti dítěti vydán)
• dokument Osvědčení o státním občanství (pokud se jedná o 1. cestovní doklad)
• dítě bude vyfoceno na obecním úřadě obce s rozšířenou působností (pokud se nejedná o pas bez biometrických údajů, pak jsou potřeba 2 fotografie

SPRÁVNÍ POPLATKY ZA VYDÁNÍ CP:

vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat (vydává se do 30 dnů) 


600,- Kč - občané starší 15-ti let                100,- Kč   - děti do 15-ti let 
             - platnost 10 let                                          - platnost 5 let


vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů (vydává se do 15 dnů)

1 500,- Kč - občané starší 15-ti let         1 000,- Kč - děti do 15-ti let
                - platnost 6 měsíců                               - platnost 6 měsíců