Obsah

 

Obecní symboly

11. 7. 2018 obdržel OÚ dopis č. j.0627/7VO/17/PpHaV, ve kterém podvýbor pro heraldiku a vexilologii oznamuje, že nový návrh byl přijat a symboly jsou obci v navrhované podobě uděleny (21. června 2018 vydala PS ČR rozhodnutí č. 9 o udělení znaků a vlajek).

Podívejte se na historii schvalování znaku a vlajky obce:

obecní symboly (549.98 kB)