Obsah

Obecní kroniky

kronika

Staré kroniky

 Podívejte se na vysvětlující  poznámky k výpiskům z obecní kroniky zde ke stažení 

***

Starší  kroniky obce Jiřice jsou uschovány v archivu v Lysé nad Labem.

***

Od r.2010 vede obecní kroniku Patrik Cerha. Kronika má dvě podoby : jednu písemnou, druhou elektronickou. Nedílnou součástí záznamů je dokumentační příloha, která obsahuje fotografie a jiné dokumenty.