Obsah

 

 

JIŘICE

___________________________

 

     Jak a proč byla obec založena nevíme, rovněž tak neznáme  její nejstarší počátky. První písemná zmínka o  "vsi Žiřiciech" pochází až z roku 1479. Samotná obec je však samozřejmě mnohem starší - četné archeologické prameny a nálezy naznačují, že zde bývala pravěká osada. Svědčí o tom vykopávky popelnic na místě u zvoničky a na místě, kde nyní stojí dům č.17. Bohužel, při vykopávkách byly nálezy rozbity a zůstaly jen jejich části, kde jsou uloženy  však nevíme. Více na historie (14.63 kB)

 

Mullerova mapa Čech

Část bývalého Kouřimského kraje z Mapy země České z r. 1720 od Jana Krištofa Müllera, c.k. rakouského setníka a inženýra. Jiřice tu jsou označeny jako Girschitz.