Obsah

Důležité odkazy

_______________________________________

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ


Hasičský záchranný sbor: 150
Zjistíte-li mimořádnou událost - požár, havárii s únikem nebezpečné látky apod., která ohrožuje osoby, nebo majetek, volejte:

Zdravotnická záchranná služba: 155
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince:

Policie ČR: 158
Pokud jste svědky dopravní nehody, nebo spáchání trestního činu, volejte telefonní číslo:

Při předání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:
- co se přesně stalo
- přesné místo hlášené události
- informace o postižených
- informace o volajícím včetně telefonního čísla pro zpětný dotaz

Poruchové volání : elektřina : 840850860

                                  plyn : 1239

                                  voda : 840111111