Obsah

  přání 1  

 

 

 

Jiřice

Historii založení obce Jiřice neznáme, rovněž tak její nejstarší počátky. První písemná zmínka o obci "ve vsi Žiřiciech" pochází až z roku 1479. Samotná obec je však samozřejmě mnohem starší - četné archeologické prameny a nálezy naznačují, že zde bývala pravěká osada. Svědčí o tom vykopávky popelnic na místě u zvoničky a na místě, kde nyní stojí dům č.17. Bohužel, při vykopávkách byly nálezy rozbity a zůstaly jen jejich části, kde jsou uloženy však nevíme ...více